top of page

Röldal

Pilgrimsfärd. En vandring, fysisk såväl som mental, där vandringen i sig på många sätt är målet. Pilgrimscentret i Röldal blir en del i vandringen, och samtidigt en anhalt för vila innan vandringen når sitt slutmål - kyrkan.

bottom of page