top of page

Fjällhuset

Project Name

Fjällstugan kom till efter en skidsemester i Tänndalen. Det finns en fara med de nya etableringar som sker i fjällvärlden idag. Stora arealer går åt för att skapa infrastruktur till de enskilda fjällstugor som byggs bland fjällbjörkarna idag. Vårt förslag bygger på att man använder gammal jord- bruksmark och samordnar boendet mer koncentrerat. Stora tomter för varje boende är inte nödvändig pga naturen/fjällvärlden är vår trädgård. Interiören skall kännas enkel, svensk och luftig.

bottom of page